Hoạt động hành nghề trong nhiều lĩnh vực pháp lý.
Lĩnh vực hành nghề:
  • Tư vấn pháp luật
  • Soạn thảo hợp đồng
  • Tham gia tố tụng
  • Đại diện khách hàng
  • Dịch vụ pháp lý khác

1. Khách hàng Cá nhân

Các quan hệ pháp lý của một đời người liên quan đến năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự từ khi sinh ra, lớn lên và cho đến khi chết đi, như: khai sinh, giao dịch dân sự, kết hôn , ly hôn, di chúc, thừa kế…

GIAO DỊCH DÂN SỰ – HỢP ĐỒNG

Giúp khách hàng hiểu đúng các mục đích của các giao dich dân sự, hợp đồng khác nhau, tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có.

HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

 

Các vấn đề pháp lý về tài sản chung vợ chồng hay như ly hôn không bao giờ là dễ dàng, nhưng chúng tôi có thể giúp khách hàng nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề nhân thân, nuôi con, và tài sản.

DI CHÚC – THỪA KẾ

 

Di chúc là văn bản pháp lý cho phép khách hàng chuyển tài sản của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác sau khi qua đời.

2. Khách hàng Doanh nghiệp

Cũng như con người, các vấn đề pháp lý xoay quanh thường thấy của một doanh nghiệp bao gồm: khởi sự thành lập doanh nghiệp, tiến hành kinh doanh, cho đến khi doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Những vấn đề chính liên quan đến doanh nghiệp: pháp luật doanh nghiệp; pháp luật lao động; pháp luật hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật cạnh tranh; pháp luật giải quyết tranh chấp và; pháp luật phá sản doanh nghiệp.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 

Chúng tôi giúp bạn lựa chọn cấu trúc doanh nghiệp phù hợp, hay giúp bạn phát triển doanh nghiệp hiện có.Các loại hình doanh nghiệp như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Tư vấn về điều kiện thành lập, soạn thảo, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục sau khi đăng ký doanh nghiệp.

HỢP ĐỒNG

 

Mọi doanh nghiệp đều được xây dựng dựa trên hợp đồng: hợp đồng với khách hàng, hợp đồng với đối tác, hợp đồng với nhân viên và người làm tự do, hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ .. Hợp đồng bằng văn bản cung cấp cho bạn sự đảm bảo rằng các mối quan hệ chính này được bảo vệ và mọi mong đợi của mọi người đều được đáp ứng. Một hợp đồng tốt giúp loại bỏ mọi rủi ro và cho phép công việc được tiến hành thuận lợi. Chúng tôi có thể giúp bạn hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của các hợp đồng, hướng dẫn thương lượng với các bên, giúp khách hàng soạn thảo và rà soát các hợp đồng.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Chúng tôi có thể tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp như: Tranh chấp về góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, tranh chấp về chia lợi nhuận, tranh chấp về quản lý nội bộ doanh nghiệp ..