8 điều cần phải biết về đăng ký hộ kinh doanh tại Huế

Bạn muốn đăng ký hộ kinh doanh nhỏ lẻ dạng gia đình? Bạn đang tìm hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh tại Huế? Bạn đang tự hỏi đăng ký hộ kinh doanh năm 2020 có gì mới? Bạn muốn tuân thủ pháp luật và tránh bị nhà nước xử phạt vì hành vi cố […]

Mô hình IRAC trong tư vấn pháp lý

Bài viết sau bàn về ứng dụng của mô hình IRAC trong tư vấn pháp lý, chúng tôi lược dịch từ một số bài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Anh và được viết lại theo quan điểm của người viết,  phù hợp với môi trường pháp luật Việt Nam.  IRAC được phiên âm tiếng anh […]